Pháp Luật Plus - dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch - các bài viết về dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch, tin tức dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch

dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch - các bài viết về dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch, tin tức dự án Kênh tiêu úng Bàu Chánh Trạch

Phát hiện nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định

Thông báo kết luận thanh tra mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về đấu thầu của một số sở, ban ngành tỉnh Bình Định.

Theo dõi Pháp Luật Plus