dự án giao thông - các bài viết về dự án giao thông, tin tức dự án giao thông

Mỗi công trường giao thông là một “vùng xanh”

Bộ GTVT coi từng công trường là “vùng xanh” để bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1