dự án đầu tư xây dựng - các bài viết về dự án đầu tư xây dựng, tin tức dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP...

Theo dõi Pháp Luật Plus