Pháp Luật Plus - Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu - các bài viết về Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu, tin tức Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu

Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu - các bài viết về Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu, tin tức Dự án CapitaLand - Hiền Đức gia bao nhieu

Dự án CapitaLand - Hiền Đức: Xây dựng công trình không giấy phép

Dự án CapitaLand - Hiền Đức có địa chỉ lô đất D7, phường phú thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thi công công trình dù chưa có GPXD.

Theo dõi Pháp Luật Plus