Pháp Luật Plus - dự án bỏ hoang - các bài viết về dự án bỏ hoang, tin tức dự án bỏ hoang

dự án bỏ hoang - các bài viết về dự án bỏ hoang, tin tức dự án bỏ hoang

HoREA: Nên dùng công cụ thuế để triệt tiêu ý chí đầu cơ, găm giữ đất đai

HoREA kiến nghị đánh thuế đối với các khu đất, dự án bỏ hoang thật cao để chủ đầu tư không thể ôm nổi, phải xoay nguồn vốn...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1