Pháp Luật Plus - đông y hoàng dung - các bài viết về đông y hoàng dung, tin tức đông y hoàng dung

đông y hoàng dung - các bài viết về đông y hoàng dung, tin tức đông y hoàng dung

Giảm cân Đông y Hoàng Dung sử dụng giấy tờ giả

Cục An toàn thực phẩm cho biết, không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1