Pháp Luật Plus - ĐỘNG VẬT - các bài viết về ĐỘNG VẬT, tin tức ĐỘNG VẬT

ĐỘNG VẬT - các bài viết về ĐỘNG VẬT, tin tức ĐỘNG VẬT

Sửa quy định xử phạt về lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bệnh viện cho động vật hoang dã

Bệnh viện cho động vật hoang dã

0
Ở đây, bên cạnh việc chăm sóc, chữa trị cho hàng trăm loài động vật hoang dã, Trung tâm còn nỗ lực để bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm.