Pháp Luật Plus - dòng nhật ký đầy xúc động - các bài viết về dòng nhật ký đầy xúc động, tin tức dòng nhật ký đầy xúc động

dòng nhật ký đầy xúc động - các bài viết về dòng nhật ký đầy xúc động, tin tức dòng nhật ký đầy xúc động

Nhật ký gửi vợ con đầy xúc động của nam điều dưỡng nơi tâm dịch

Những dòng ghi chép xuất phát từ tâm can, đáy lòng của một nhân viên y tế có trách nhiệm, tận tâm với công việc giữa “tâm dịch” Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus