Pháp Luật Plus - Đồng Nai - các bài viết về Đồng Nai, tin tức Đồng Nai

Đồng Nai - các bài viết về Đồng Nai, tin tức Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thực hiện công tác điều động cán bộ của Ban TVTU tỉnh Đồng Nai, về phân công nhiệm vụ cụ thể vị trí cán bộ do Chủ tịch UBND bổ nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus