đóng góp - các bài viết về đóng góp, tin tức đóng góp

Tiếp tục thể chế hóa nhiều vấn đề nóng, bức xúc

thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (gọi tắt là Chương trình); lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng các văn bản quy định chi tiết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thời gian cấp sổ đỏ còn 20 ngày

Thời gian cấp sổ đỏ còn 20 ngày

0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08, đề nghị các địa phương trong năm 2018 rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai...