Pháp Luật Plus - Đông Đô - các bài viết về Đông Đô, tin tức Đông Đô

Đông Đô - các bài viết về Đông Đô, tin tức Đông Đô

221 người mua bằng giả tại Đại học Đông Đô chưa xác định địa chỉ, nơi công tác

Trong 431 văn bằng, giấy chứng nhận giả, cơ quan tố tụng chỉ làm rõ được 210 người mua. Còn 221 người chưa xác định được địa chỉ, nơi công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1