Pháp Luật Plus - động đất ở Hà Nội - các bài viết về động đất ở Hà Nội, tin tức động đất ở Hà Nội

động đất ở Hà Nội - các bài viết về động đất ở Hà Nội, tin tức động đất ở Hà Nội

Hà Nội: Nghi động đất, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc

Nhiều người dân ở Hà Nội, nhất là trên các nhà cao tầng cảm nhận được sự rung lắc và cho rằng có hiện tượng động đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus