đóng cửa - các bài viết về đóng cửa, tin tức đóng cửa

Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội

Sẽ đóng cửa hoàn toàn cầu Thăng Long (Hà Nội) để sửa chữa quy mô lớn, các phương tiện sẽ di chuyển qua cầu Nhật Tân.

Theo dõi Pháp Luật Plus