Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - các bài viết về Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tin tức Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Tập đoàn Thời Gian Vàng trao nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số nghèo tại Lào Cai

Ngày 27/6, Thành đoàn Lào Cai phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng trao tặng nhà tình thương cho 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Theo dõi Pháp Luật Plus