đơn vị đi đầu - các bài viết về đơn vị đi đầu, tin tức đơn vị đi đầu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đơn vị đi đầu trong số hóa y tế

BVĐK tỉnh Phú Thọ là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ, có 2.000 giường bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus