Pháp Luật Plus - đơn thư - các bài viết về đơn thư, tin tức đơn thư

đơn thư - các bài viết về đơn thư, tin tức đơn thư

Ninh Bình: UBND xã Gia Lạc cấp đất giãn dân cho người ngoài địa phương?

Mặc dù không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng vẫn được chính quyền xã ưu tiên cấp đất giãn dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus