Pháp Luật Plus - đơn giản hóa - các bài viết về đơn giản hóa, tin tức đơn giản hóa

đơn giản hóa - các bài viết về đơn giản hóa, tin tức đơn giản hóa

Khẩn trương mở rộng việc cấp số định danh cá nhân

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi họp của Ban Chỉ đạo Đề án 896.

Theo dõi Pháp Luật Plus