đôn đốc - các bài viết về đôn đốc, tin tức đôn đốc

Hà Nội "thúc" nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai

UBND Thành phố cho biết, sẽ đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus