Pháp Luật Plus - Doing Business - các bài viết về Doing Business, tin tức Doing Business

Doing Business - các bài viết về Doing Business, tin tức Doing Business

Phải có ngay các đợt kiểm tra trong cải thiện môi trường kinh doanh

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết