đổi xe mới - các bài viết về đổi xe mới, tin tức đổi xe mới

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 2-4 triệu đồng để người dân đổi xe máy cũ lấy mới

Xe máy cũ trên 18 năm tuổi tại Hà Nội nếu không đạt tiêu chuẩn về khí thải thì chủ xe có thể được hỗ trợ để đổi sang xe mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1