đội vốn - các bài viết về đội vốn, tin tức đội vốn

Nợ đọng nghìn tỷ, dự án đội vốn lớn

Với kết quả xử lý tài chính 81.095 tỷ đồng. Đến 30/9/2020, cơ quan Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 52.970 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus