Pháp Luật Plus - đội vốn - các bài viết về đội vốn, tin tức đội vốn

đội vốn - các bài viết về đội vốn, tin tức đội vốn

Đập dâng sông Trà Khúc: Dự án đội vốn 24 lần

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sau hàng chục năm “treo”, chỉ báo cáo đội vốn, nay được cho tái khởi động trở lại

Theo dõi Pháp Luật Plus