đối tượng - các bài viết về đối tượng, tin tức đối tượng

Đà Nẵng phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành quyết định phân cấp cho UBND các quận, huyện thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo dõi Pháp Luật Plus

Lửa lò vẫn đượm

Lửa lò vẫn đượm

0
chống tham nhũng tiếp tục bùng cháy và lan rộng, lần này là các nhân vật từng giữ các cương vị trọng yếu.