đối tượng - các bài viết về đối tượng, tin tức đối tượng

Vốn vay ế trong kho, có tiền không tiêu được, oằn lưng trả lãi nợ

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công dẫn đến lãng phí khi tiền có nhưng không tiêu được trong khi đó vẫn phải trả chi phí lãi vay.

Theo dõi Pháp Luật Plus