Đối Tượng Mạo Danh - các bài viết về Đối Tượng Mạo Danh, tin tức Đối Tượng Mạo Danh

Vụ Đồng Tâm: Thượng tôn pháp luật và cuộc chiến với những kẻ mạo danh

Mọi sự vi phạm đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus