đối tượng hình sự - các bài viết về đối tượng hình sự, tin tức đối tượng hình sự

Cả trăm cảnh sát vây ráp trên cánh đồng bắt đối tượng hình sự nguy hiểm

Trong đêm khoảng 100 cảnh sát vây ráp trên cánh đồng, phát hiện khống chế đối tượng Trần Nhạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo dõi Pháp Luật Plus