đối tượng chính sách - các bài viết về đối tượng chính sách, tin tức đối tượng chính sách

Quảng Ninh: Chi ngân sách hơn 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho người có công

Tỉnh Quảng Ninh dành kinh phí bố trí thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng…các đối tượng khác với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus