Pháp Luật Plus - đối thoại trực tuyến - các bài viết về đối thoại trực tuyến, tin tức đối thoại trực tuyến

đối thoại trực tuyến - các bài viết về đối thoại trực tuyến, tin tức đối thoại trực tuyến

Phòng chống tham nhũng vặt: Cần sự hợp tác trong văn hoá tuân thủ pháp luật

Ngày 25/4, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức buổi đối thoại trực tuyến “Chống tham nhũng vặt- cần thái độ dứt khoát” với các khách mời.

Theo dõi Pháp Luật Plus