đối thoại - các bài viết về đối thoại, tin tức đối thoại

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 19/6, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus