đối thoại - các bài viết về đối thoại, tin tức đối thoại

Ngày 27/11 sẽ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Buổi đối thoại diễn ra tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 2. Các cơ quan báo chí sẽ theo dõi tại Trung tâm báo chí.

Theo dõi Pháp Luật Plus