Pháp Luật Plus - Đối thoại Shangri-La - các bài viết về Đối thoại Shangri-La, tin tức Đối thoại Shangri-La

Đối thoại Shangri-La - các bài viết về Đối thoại Shangri-La, tin tức Đối thoại Shangri-La

'Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành công của Đối thoại Shangri-La'

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có những chia sẻ sau Đối thoại Shangri-La và sáng kiến của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus