đối thoại hàng tháng - các bài viết về đối thoại hàng tháng, tin tức đối thoại hàng tháng

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tiếp dân mỗi tháng một lần

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành quy chế để Bí thư tỉnh ủy sẽ đối thoại trực tiếp với người dân vào ngày 20 hàng tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus