Pháp Luật Plus - ĐỔI THAY - các bài viết về ĐỔI THAY, tin tức ĐỔI THAY

ĐỔI THAY - các bài viết về ĐỔI THAY, tin tức ĐỔI THAY

Diện mạo mới ở nơi thí điểm dồn điền, đổi thửa ở Hà Giang

Những cánh đồng thẳng tắp có đường nội đồng vào từng thửa ruộng, máy móc chạy phăm phăm nào cày, nào cấy cứ ngỡ như ở miền xuôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1