ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - các bài viết về ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI, tin tức ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Trao trả tài sản của du khách nước ngoài để quên trên xe taxi

Nhận được tin báo du khách để quên điện thoại trên xe taxi, Đội thanh tra GTVT đường bộ Hà Nội đã tìm thấy và trả lại tài sản cho du khách.

Theo dõi Pháp Luật Plus