Pháp Luật Plus - đối tác toàn diện. - các bài viết về đối tác toàn diện., tin tức đối tác toàn diện.

đối tác toàn diện. - các bài viết về đối tác toàn diện., tin tức đối tác toàn diện.

Năm 2019, ngành nào được hưởng lợi ngay nhờ CPTPP?

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương – CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ 14/1/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus