đòi nợ - các bài viết về đòi nợ, tin tức đòi nợ

Cho vay nặng lãi còn phát tán hình ảnh con nợ lên mạng để uy hiếp

Nếu con nợ không trả tiền đúng hạn, Trang cho đàn em đến đe dọa, thậm chí còn phát tán hình ảnh con nợ lên mạng xã hội để uy hiếp.

Theo dõi Pháp Luật Plus