đổi mới - các bài viết về đổi mới, tin tức đổi mới

Chia sẻ tư duy đổi mới về kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Không phải cứ có cố vấn kết nối là tốt mà cố vấn mảng nào, hỗ trợ như thế nào và quan trọng là những gì sau kết nối..

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ấn tượng Thanh Hoá

Ấn tượng Thanh Hoá

0
Khu vực Bắc trung bộ, là cực tăng trưởng vệ tinh mới trong tứ giác, Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hoá.
Giáo dục cần tiền và vì tiền?

Giáo dục cần tiền và vì tiền?

0
“Học phí thấp thì không thể đòi hỏi chất lượng sinh viên cao” – tỏ ra đúng trong nhiều lĩnh vực giáo dục, dù năm học mới bắt đầu được 3 tuần.