đổi mới - các bài viết về đổi mới, tin tức đổi mới

Quý I/2021: Thu ngân sách nhà nước của Ngành Hải quan đạt 88.458 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, hết Quý I/2021 (từ 01/01 đến 31/3/2021), số thu NSNN của Ngành đạt 88.458 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán được giao...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Niềm tin thời kỳ mới

Niềm tin thời kỳ mới

0
Sáng qua (17/1), Hội nghị đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo

0
Bảo vệ môi trường sinh thái”, đây là mục tiêu tổng quát được xác định tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.