đòi đất - các bài viết về đòi đất, tin tức đòi đất

Bất cập từ những dự án BT: Vì đâu nên nỗi?

Đổi đất, tài sản công lấy hạ tầng. Các doanh nghiệp đầu tư dự án BT luôn “mặn mà” vì sẽ đổi được đất, tài sản công.

Theo dõi Pháp Luật Plus