Pháp Luật Plus - Độc lập - các bài viết về Độc lập, tin tức Độc lập

Độc lập - các bài viết về Độc lập, tin tức Độc lập

74 năm Quốc khánh 2/9: Tuyên ngôn Độc lập và giá trị lịch sử hôm nay

Bản Tuyên ngôn đã thể hiện khí phách của dân tộc Việt Nam “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Theo dõi Pháp Luật Plus