doanh thu - các bài viết về doanh thu, tin tức doanh thu

Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng nộp bao nhiêu thuế cho Nhà nước?

Với 130.036 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất đạt được trong năm 2019, Vingroup đã nộp hơn 20.000 tỷ đồng tiền thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus