doanh nhân - các bài viết về doanh nhân, tin tức doanh nhân

Đột phá công nghệ, chuyển đổi số: Việt Nam sẽ có những tập đoàn mang tầm quốc tế

Thủ tướng bày tỏ niềm tin mãnh liệt sau 25 năm nữa, Việt Nam sẽ xuất hiện những doanh nghiệp, tập đoàn khổng lồ với thương hiệu mạnh mang tầm quốc tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo

0
Bảo vệ môi trường sinh thái”, đây là mục tiêu tổng quát được xác định tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.