Pháp Luật Plus - doanh nhân nguyễn đắc nghiệp - các bài viết về doanh nhân nguyễn đắc nghiệp, tin tức doanh nhân nguyễn đắc nghiệp

doanh nhân nguyễn đắc nghiệp - các bài viết về doanh nhân nguyễn đắc nghiệp, tin tức doanh nhân nguyễn đắc nghiệp

“Người Đức phải công nhận người Việt học giỏi, thông minh”

Đó là nhận định của ông Nguyễn Đắc Nghiệp – Người nhập cư duy nhất đắc cử Nghị viện Thành Phố Thale (CHLB Đức).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1