Pháp Luật Plus - doanh nghiệp vừa và nhỏ - các bài viết về doanh nghiệp vừa và nhỏ, tin tức doanh nghiệp vừa và nhỏ

doanh nghiệp vừa và nhỏ - các bài viết về doanh nghiệp vừa và nhỏ, tin tức doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về 15 -17%

Theo Bộ Tài chính, điều này có thể khiến ngân sách giảm thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng mang lại lợi ích về lâu dài…

Theo dõi Pháp Luật Plus