doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam - các bài viết về doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam, tin tức doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Phát triển đội tàu Việt bằng “chiến lược hàng không”

Đội tàu biển Việt Nam hầu hết là tàu đã qua sử dụng được mua lại trước năm 2008. Đến nay, đội tàu đã trên 15 tuổi, nhiều tàu công nghệ cũ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1