doanh nghiệp Trung Quốc - các bài viết về doanh nghiệp Trung Quốc, tin tức doanh nghiệp Trung Quốc

Doanh nghiệp Trung Quốc đổ xô vào ngành xe điện

Đầu năm nay, tính đến 15/8, có 81.000 doanh nghiệp mới liên quan tới "xe năng lượng mới", đưa tổng số đơn vị trong ngành đạt hơn 321.000.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1