Pháp Luật Plus - doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu - các bài viết về doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu, tin tức doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu

doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu - các bài viết về doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu, tin tức doanh nghiệp tố cáo bql dự án 3 nhũng nhiễu

Kỳ 1 - BQL dự án 3 bị tố dụ dỗ nhà thầu chi tiền hối lộ

Đây chỉ là một trong nhiều nội dung tố cáo được gửi tới BQL dự án 3 liên quan đến dự án cầu treo dân sinh Chiềng Lâu (Thanh Hóa).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1