doanh nghiệp tặng xe cho UBND tỉnh Nghệ An - các bài viết về doanh nghiệp tặng xe cho UBND tỉnh Nghệ An, tin tức doanh nghiệp tặng xe cho UBND tỉnh Nghệ An

Hai xế hộp Land Cruiser VX doanh nghiệp tặng được tỉnh Nghệ An bán đấu giá

Hai chiếc xế hộp Toyota Land Cruiser VX mà doanh nghiệp đã tặng, sẽ được UBND tỉnh Nghệ An bán đấu giá đưa vào ngân sách tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1