doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

Nhu cầu lớn nhưng ít doanh nghiệp đăng ký vay hỗ trợ do Covid-19

Những giải pháp hỗ trợ như: giãn, hoãn nợ, cho vay ưu đãi... chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, không thấm tháp so với khó khăn của doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus