Pháp Luật Plus - doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

Một công văn, tháo gỡ bao vướng mắc

Vấn đề giáo viên hợp đồng không được tuyển vào biên chế dai dẳng nhiều năm nay, xảy ra ở hầu hết các địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus