doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

Hiệu quả “3 tại chỗ” giữa đại dịch Covid-19

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động vận hành mô hình “3 tại chỗ”, bố trí cho công nhân ăn, ở và làm việc tại nhà máy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1