doanh nghiệp - các bài viết về doanh nghiệp, tin tức doanh nghiệp

Tăng cường vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1