doanh nghiệp nợ thuế tại bắc ninh - các bài viết về doanh nghiệp nợ thuế tại bắc ninh, tin tức doanh nghiệp nợ thuế tại bắc ninh

Công ty TNHH Manna Vina bị cưỡng chế do nợ thuế gần 5 tỷ đồng

Nợ gần 5 tỷ tiền thuế, Công ty TNHH Manna Vina đã bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1