doanh nghiệp nợ thuế - các bài viết về doanh nghiệp nợ thuế, tin tức doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến thời điểm 30/9/2020, trong đó có nhiều doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế nhiều năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus