doanh nghiệp lấp vịnh - các bài viết về doanh nghiệp lấp vịnh, tin tức doanh nghiệp lấp vịnh

Vụ Công ty Phương Đông lấp vịnh Bái Tử Long: Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật nhiều cán bộ!

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ninh vừa tổ chức ký họp thứ 9 và yêu cầu Ban thường vụ huyện uỷ Vân Đồn xử lý nhiều cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1