Đoàn Thị Thu Hà - các bài viết về Đoàn Thị Thu Hà, tin tức Đoàn Thị Thu Hà

Phan Sào Nam và 16 bị cáo được đề nghị giảm hình phạt

VKS cũng đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 16 bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của những người còn lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus